2018

298. Xue-Peng Wang, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Electric field analyses on monolayer semiconductors: An example of InSe, Phys. Chem. Chem. Phys. (2018).

297. Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser direct writing of metallic micronanostructures: from fabrication strategies to future applications, Small Method (2018).

296. Xiao-Wen Cao, Qi-Dai Chen, Lei Zhang, Zhen-Nan Tian, Qian-Kun Li, Lei Wang, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Single-pulse writing of a concave microlens array, Opt. Lett. (2018).

 295. Jian-Nan Wang, Yong-Lai Zhang, Yu-Qing Liu, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Pneumatic smart surfaces with rapidly switchable dominant- and latent-superhydrophobicity, NPG Asia Materials (2018)

294. Zhen-Nan Tian, Jian-Guan Hua, Feng Yu, Yan-Hao Yu, Hua Liu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Aplanatic zone plate embedded in sapphire,IEEE Photon. Technol. Lett. (2018).

293. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Metal-insulator transition of Ge-Sb-Te superlattice: an electron counting model study, IEEE Trans. Nanotechnol. 17, 140 (2018)

292. Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Yong-Sen Yu, Wei-Hua Wei, Qi Guo, Yong-Yi Chen, Xing Zhang, Lin Qin, Yong-Qiang Ning, Hong-Bo Sun, High-order tilt fiber Bragg gratings with superproposed refractive index modulation, IEEE Photon. J. 10, 7100308 (2018).

291. Zhong-Ming Zheng, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Qi Guo, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser inscribed small-period long-period fiber gratings with dual-parameter sensing, IEEE Sensor J. 18, 1100 (2018).

290. Qiu-Lan Huang, Huai-Liang Xu, Mu-Tian Li, Zhi-Shan Hou, Chao Lv, Xue-Peng Zhan, He-Long Li, Hong Xia, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun. Stretchable PEG-DA hydrogel-based whispering-gallery-mode microlaser with humidity responsiveness, IEEE J. Lightwave Technol. (2018).

289. Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Chao Lv, Hong Xia, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Formation of deep-subwavelength structures on organic materials by femtosecond laser, IEEE J. Quantum Electron. (2018).

288. Chao Lv, Xiang-Chao Sun, Hong Xia, Yan-Hao Yu, Gong Wang, Xiao-Wen Cao, Shun-Xin Li, Ying-Shuai Wang, Qi-Dai Chen, Yu-De Yu, and Hong-Bo Sun, Humidity-responsive actuation of programmable hydrogel microstructures based on 3D printingSens. Actuators B 259, 736 (2018).

287. Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, Hong-Bo Sun, Strong electron-polarized atom chain in amorphous phase-change memory Ge-Sb-Te alloy, Acta Mater. 143, 102 (2018).

286. Gong Wang, Hong Xia, Xiang-Chao Sun, Chao Lv, Shun-Xin Li, Bing Han, Qi Guo, Qing Shi, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Actuator and generator based on moisture-responsive PEDOT: PSS/PVDF composite film,  Sens. Actuators B 255, 1415 (2018).

285. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Jin-Hai Ji, Fang-Shun Yi, Yun-Fei Li, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang and Hong-Bo Sun, Nanostructures induced light harvesting enhancement in organic photovoltaics, Nanophotonics 7, 371 (2018).